Publication Types:

Sort by year:

Teaching English Literary Sources in ELT Classes

Conference
M. Ertuğ YAVUZ
International Congress of Languages 2019, Çukurova Üniversitesi, Adana, 9-11 October 2019
Publication year: 2019

Abstract: This study aims to reflect the learning atmosphere, conditions, speed and abilities of the students of literature and English as a second,foreign language.In Turkey, most of the students have the difficulties to learn, think and also to read in English. English language is now as a linguaga franca, a World, science language.Because of all these; the learners of English language must have the abilities to learn,think,digest and grasp in English to be successful in the World education arenea.For this reason, rather than a classical direct English teaching method; a literary thinking and understanding of English and its literature comes into the scene in both languages in language,culture and understanding and learning respectively.

Keywords: English literature, Elt classes, culture, learn, English learning-teaching.

ELT Sınıflarında İngiliz Edebi Kaynaklarının Öğretimi

Conference
M. Ertuğ YAVUZ
Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, 23-24 Kasım 2019, Ankara
Publication year: 2019

Özet
Bu çalışma, ikinci bir yabancı dil olarak edebiyat ve İngilizce öğrencilerinin öğrenme
ortamını, koşullarını, hızını ve yeteneklerini yansıtmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de
öğrencilerin çoğu İngilizce öğrenmek, düşünmek ve okumak için zorluk çekmektedir.
İngilizce artık bir dil dili franca, bir dünya, bilim dili. Bütün bunlardan dolayı; İngilizce dilini
öğrenenlerin, Dünya eğitim arenasında başarılı olmak için İngilizce’yi öğrenme, düşünme,
sindirme ve kavrama yeteneklerine sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, klasik bir doğrudan
İngilizce öğretme yöntemi yerine; İngilizcenin ve edebiyatının edebi bir düşüncesi ve anlayışı,
her iki dilde sırasıyla dil, kültür ve anlayış ve öğrenmede ortaya çıkmaktadır.
Çalışma, literatürün gözden geçirilmesine ve EFL / ESL derslerinde literatürün bir dil öğretim
materyali olarak nasıl bütünleştirilebileceğine odaklanmaktadır. Birincisi, edebiyatın ilk
gramer çeviri yönteminden (GTM) iletişimsel dil öğretimine (CLT) modern dönemlerden beri
yaşamdaki ve dil derslerindeki yerini tanıtır. Yazı daha sonra dil dersleri için bir girdi olarak
literatürün önemini ve öğrencilerin ihtiyaçlarını tartışıyor. Bundan sonra edebiyatın EFL /
ESL sınıflarında kullanılmasının nedenleri ve karşıları tartışılır. Bunu yapmak için,
araştırmacılar son fikirleri, dil öğretimi pratiğindeki metodolojileri ve teorileri kullanırlar.
Sonunda pratik bir sahnede, bu makale dil öğretimi derslerinde edebiyat öğretimi
konusundaki geçmiş ve güncel yaklaşımları gözden geçirmektedir.

Anahtar Kelimeler: İngiliz edebiyatı, Elt sınıfları, kültür ve öğren, İngilizce öğrenme öğretimi

Kut'ül Amare ve Yozgat'taki İngiliz Esirler

Conference
M. Ertuğ YAVUZ
III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 3-5 Mayıs 2018
Publication year: 2018

Özet

Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. Öyle ki İngilizlerin, Türk tarih kitaplarından bile sildirecek kadar unutmak istediği hafızalara kazınacak bir zafer olma özelliği göstermektedir. Kimi tarihçiler, İngilizlerin 1781’de Amerika’daki Yorktown hezimetinden sonra en büyük yenilgiyi 29 Nisan 1916’da Irak’ın Kut’ül-Amare şehrinde aldıklarını savunur. Kuşkusuz İngilizler ve müttefiklerinin
Kut’ül-Amare’den önce Çanakkale’de yaşadığı hezimet, stratejik açıdan daha önemliydi. Dicle Nehri kıyısında Kut’ül-Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınması başarasıyla sona erdi.
Osmanlı Devleti’nin Kut’ul Amare savaşı sonrasında birçok İngiliz askeri esir almıştır. Bu esirlerden bir kısmı Yozgat’a getirlmiştir. Kut’ül-Amare‘de Osmanlı askerlerine teslim olan İngiliz Esirler için Yozgat’a varmadan önce gerekli hazırlıkların yapıldığı anlaşılmaktadır. Esirler 30 Haziran 1916’da Yozgat’a varmıştır. Bu bilgileri bilgiler Kut’ül Amare’de esir düşen İngiliz Binbaşı E.W.C. SANDES’in günlüğünden de teyit etmek mümkündür. Yozgat’a gönderilenlerin yaklaşık 100 kişi oldukları göz önüne alındığında, bu konuda yapılacak bir çalışmayla esirlerin
neden Yozgata getirildikleri ve burada nasıl muamele gördüklerinin açığa çıkarılması mümkün olacaktır.
Bu çalışmayla Osmanlı Devleti’nin Kut’ül-Amare savaşı sonrasında esir aldığı İngiliz askerlerinin Yozgat’a gönderilmelerinin ve bunun nedenlerinin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Irak’ın Kut bölgesiyle
Yozgat arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen buranın esir kampı olarak kullanılmasındaki ana nedenlerin ortaya çıkarılması hem Yozgat, Türk ve İngiliz tarih, kültür ve edebiyat çalışmalarına ışık tutacaktır. Çalışmamızda verdiğimiz bilgiler İngiliz Binbaşı E.W.C. SANDES’in günlüğünden yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. Böylece Yozgat ile ilgili tarihteki bir küçük ancak önemli bir ayrıntının açığa çıkarılmasına çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kut’ül-Amare, Osmanlı İmparatorluğu, İngiliz Esirler, Yozgat, Savaş Çalışmaları

Bildiri Kitabı

Bildiri Özeti Kitabı

Orwell’s East and West Memories in his Burmese Days

Conference
M. Ertuğ Yavuz
IV. Uluslararası BAKEA (Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları) Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, 4-6 Ekim 2017
Publication year: 2017

Özet

George Orwell’s works bear a political tone. Burmese Days is not only a narrative of Burma’s, his East historical past, but a sociological document in which the cultural and social specificities of the country feature prominently. His escape into the jungle and his choice of this place as a setting for his play support his desire to reach sublimity, and his fantasies about his West concepts. My presentation will trace the markers of the sublime in his West and East memories through his use of landscape and also his criticism of imperialist politics.
Key words: Burmese Days, George Orwell, Politics, Sublimity,Orwell’s Esat and West memories.

Bildiri Özeti Kitabı

Bildiri Kitabı

George Orwell’ın Düşünceleri

Conference
M. Ertuğ Yavuz
III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü, 26-28 Ekim 2017
Publication year: 2017

ÖZ
George Orwell’in çalışmaları siyasi bir ton almaktadır. Burma Günleri, yalnızca Burma’nın tarihsel
geçmişinin bir anlatımı değil, aynı zamanda ülkenin kültürel ve sosyal özelliklerinin belirgin bir şekilde
bulunduğu bir sosyolojik belgedir. Vahşi ormana kaçışı ve bu mekânı O’nun oyununun bir senaryo ayarı
olarak seçmesi, kendi sırrına ve kutsal, orijinal Dünyasına ulaşma arzusunu destekler. Sunumum,
manzara ve Emperyalist politikayı eleştirmesiyle, gizli ve kutsal, kendine has Dünyası ve onun zihnini,
engin zekasını gösteren işaretleri izleyecektir.
Anahtar Kelimeler: George Orwell, Siyaset, Gizli ve Kutsal Dünya, Yücelik

George Orwell's World (George Orwell'in Dünyası)

Conference
M. Ertuğ Yavuz
1st International Symposium of Silkroad Academic Studies, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, 21-23 September 2017, Turkey
Publication year: 2017

George Orwell's East

Conference
M. Ertuğ YAVUZ
II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Publication year: 2017

Abstract

George Orwell’s works bear a political tone. Burmese Days is not only a narrative of Burma’s historical past, but
a sociological document in which the cultural and social specificities of the country feature prominently. His escape
into the jungle and his choice of this place as a setting for his play support his desire to reach sublimity. My
presentation will trace the markers of the sublime through his use of landscape and his criticism of imperialist
politics.

Keywords

Burmese Days, George Orwell, Politics, Sublimity

Jane Austen's Novels and Romantic Relations Between Sexes

Conference
M. Ertuğ Yavuz
24. British American Studies, West University of Timişoara, 15-17 Mayıs 2014, Romanya
Publication year: 2014