Filter by type:

Sort by year:

Orwell’s East and West Memories in his Burmese Days

Conference
M. Ertuğ Yavuz
IV. Uluslararası BAKEA (Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları) Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, 4-6 Ekim 2017
Publication year: 2017

George Orwell’ın Düşünceleri

Conference
M. Ertuğ Yavuz
III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü, 26-28 Ekim 2017
Publication year: 2017

ÖZ
George Orwell’in çalışmaları siyasi bir ton almaktadır. Burma Günleri, yalnızca Burma’nın tarihsel
geçmişinin bir anlatımı değil, aynı zamanda ülkenin kültürel ve sosyal özelliklerinin belirgin bir şekilde
bulunduğu bir sosyolojik belgedir. Vahşi ormana kaçışı ve bu mekânı O’nun oyununun bir senaryo ayarı
olarak seçmesi, kendi sırrına ve kutsal, orijinal Dünyasına ulaşma arzusunu destekler. Sunumum,
manzara ve Emperyalist politikayı eleştirmesiyle, gizli ve kutsal, kendine has Dünyası ve onun zihnini,
engin zekasını gösteren işaretleri izleyecektir.
Anahtar Kelimeler: George Orwell, Siyaset, Gizli ve Kutsal Dünya, Yücelik

George Orwell's World (George Orwell'in Dünyası)

Conference
M. Ertuğ Yavuz
1st International Symposium of Silkroad Academic Studies, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, 21-23 September 2017, Turkey
Publication year: 2017

George Orwell's East

Conference
M. Ertuğ YAVUZ
II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Publication year: 2017

Abstract

George Orwell’s works bear a political tone. Burmese Days is not only a narrative of Burma’s historical past, but
a sociological document in which the cultural and social specificities of the country feature prominently. His escape
into the jungle and his choice of this place as a setting for his play support his desire to reach sublimity. My
presentation will trace the markers of the sublime through his use of landscape and his criticism of imperialist
politics.

Keywords

Burmese Days, George Orwell, Politics, Sublimity

Jane Austen's Novels and Romantic Relations Between Sexes

Conference
M. Ertuğ Yavuz
24. British American Studies, West University of Timişoara, 15-17 Mayıs 2014, Romanya
Publication year: 2014

Teaching 'Love, Money and Marriage Issues' with Austen's Pride and Prejudice in Literature Classes

Journal Paper
M. Ertuğ Yavuz
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 0, Sayı 23 (2011)
Publication year: 2011

Öz
Bu çalışmada, Jane Austen’ın Gurur ve Önyargı romanındaki klasik İngiliz Edebiyatı ve modern okuyucu üzerindeki öğretimleri üzerinde durulmuştur. Austen bir kadın yazar olarak erkek ve kadın karakterlerinin ilişkilerini, yaşantılarını, genel dünya meseleleri olarak vermiştir. Bunlar değişik mekanları, zıt karakterleri, kullandıkları farklı dilleri ve en genel konular olarak; aşk, para, evlilik, sınıf ayrımlarını, bireysel acıları, kaderi vb. kapsayan genel, sosyal, dünya çapında konulardır. Yazar, kendi bireysel ev eğitiminden kazanımlarını, klasik eseri ve mükemmel bir roman yazım tekniğiyle ortaya koymuş, yalnızca kendinin de üyesi olduğu toprak sahibi İngiliz orta sınıfın temel değerlerini öğretmekle kalmamış, ele aldığı en temel insani konularla birlikte, günümüz yirmi birinci yüzyıl insanına bile birçok değer kazandırmıştır.

Anahtar Sözcükler
Roman, aşk, para, evlilik, kadın, erkek,

A Critical Review of Status and Functions of Art Education in Modern Education and Solutional Propopals

Journal Paper
A. Yaşar Serin, M. Ertuğ Yavuz
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 1 (2010), Pages 385-390
Publication year: 2010

Abstract
In this article, it is stressed that modern art education should be approached by determining planned, programmed, logical, and completely scientific methods.
The functions and the status of art education is also examined in details in this essay. It is emphasized that education has a significant influence on individual behavioral variations and on society with its all components for forming national agreement, mutual support, sympathy, cooperation and unity. Art education’s responsibility of creating modern, dynamic, complete, rationalistic and new ideas in addition to its contemporary existence as an education of pleasure and impression is also stressed.

Key words
Art, Modern Education, Individual, Society, Changes, Arrangement.

Ondokuzuncu Yüzyıl Edebiyatı Ve Jane Austen’ın Romanlarındaki Feminist Motifler

Journal Paper
A. Güney, M. Ertuğ Yavuz
e-Journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 3, Article No: C0073, Pages 523-531.
Publication year: 2008

Öz
Bu çalışma, genel anlamda Jane Austen’in eserlerindeki feminist
bakış açısını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ondokuzuncu yüzyılın
ünlü romancısı Jane Austen kendi çağının kadınlarının gerçeklerini
göstermeye çalışmıştır. Austen’in bütün eserlerindeki ortak tema
ondokuzuncu yüzyıl İngilteresi’nin genel sosyal sınıf yapısı ve genç
kadınların evlilikleri ile ilgilidir. Jane Austen kendi adı altında
yazmış olan kadın romancıdır ve bu özelliği ile önemli bir feminist
özellik ortaya koyar. Yazar, okuyuculara kadınların düşüncelerini,
taleplerini ve davranışlarını anlatan altı roman bırakmıştır. Bu
çalışmada ayrıca ondokuzuncu yüzyıl edebiyat dünyasında meydana gelen
yeniliklerden de bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Jane Austen, 19.Yüzyıl Edebiyatı, Feminizm

Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Bilim Adamı Yetiştirmenin Bilimsel Boyutu ve Analizi

Journal Paper
A. Yaşar Serin, M. Ertuğ Yavuz
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2008, Cilt 32, No 2, Sayfa 365-373
Publication year: 2008

Öz
Problem Durumu: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar (Resim Eğitimi Anabilim dalı) alanında derslere giren öğretim üyelerinin mesleklerini yürütürken yerine getirmek için gereken yükümlülükler, işlevselliğin temel sayıtlılarından mıdır? Böyle bir temellendirilebilmenin yapılabilmesi için, öğretim üyesinin, eğitim verdiği öğrenciye ne gibi katkı sağlamaktadır? Bu temel soru araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Bu sorunun çözümü sırasında, mesleki bilgileri dışında kendilerini yetiştirmeleri için, yaptıkları sanatsal- bilimsel etkinlikler eğitim ortamında ne gibi etkiler sağlar? Karşılaştığı sorunlar nelerdir?

Problem Cümle: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim dalına derse giren öğretim üyeleri ile, bu dersleri alan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve akademik çalışma düzeyleri nelerdir?

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada “hiçbir şey, soyutlanmış bir şekilde algılanmaz. (Pike, G., ve Selby, 1989:6-7) Bu araştırmaya benzer (Çetin, M.:1995 yapılmış olduğu”
Türkiye’de Üniversite Öğretim Üyesi Yetiştirilmesinin Plânlama Sorunları/1963-1995)”adlı araştırmada Türkiye’de plânlı dönemde öğretim üyesi gereksinimi ile öğretim üyesi yetiştirilmesi konusundaki sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. (Çetin, 1995:16) Sonuçta; öğretim üyesinin yeterli altyapı bilgi birikiminin sağlanması ve öğrenciye yansıması olarak düşünülebilir.

Anahtar Sözcükler
Eğitim, öğretim, öğrenci, program, bildiri, veri.

Gotik Romanda Aydınlanma Karşıtlığı

Journal Paper
M. Ertu ğ Yavuz, Kubilay Geçikli
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2008, Cilt 32, No 1, Sayfa 171-188
Publication year: 2008

Öz
Aydınlanma Avrupa tarihinde özellikle on sekizinci yüzyıla damgasını vurmuş felsefi bir akımdır. Aklın kullanımını ve böylece önceden kabul edilmiş öğreti ve gelenekleri gözden geçirmeyi amaçlamış olan Aydınlanma hareketi, ön yargılarla ve doğaüstü olanla mücadele etmiştir. İnsanı merkez alan ve onun mutluluğunu hedefleyen Aydınlanma hareketi, özgürlüğe ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapmıştır. Bununla birlikte, Aydınlanma’nın kuramda öngördükleriyle uygulama çelişmiştir. On sekizinci yüzyılın özellikle son çeyreğinde ortaya çıkmış olan Gotik romanlar, Aydınlanma hareketinin ürünü olan moderniteye karşı çıkmışlar ve onun yol açtığı tehlikelere dikkat çekmek istemişlerdir. Bu nedenle Gotik romanlar Aydınlanma karşıtı bir tutum benimsemişler ve Aydınlanma hareketinin eleştirisini yapmışlardır.

Anahtar Sözcükler
Aydınlanma, özgürlük, baskı, Gotik roman, eleştiri.

Gotik Romanda Aydınlanma Karşıtlığı

Article
M. Ertuğ Yavuz
Çukurova Üniversitesi Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi
Publication year: 2008

Öz
Aydınlanma Avrupa tarihinde özellikle on sekizinci yüzyıla damgasını vurmuş felsefi bir akımdır. Aklın kullanımını ve böylece önceden kabul edilmiş öğreti ve gelenekleri gözden geçirmeyi amaçlamış olan Aydınlanma hareketi, ön yargılarla ve doğaüstü olanla mücadele etmiştir. İnsanı merkez alan ve onun mutluluğunu hedefleyen Aydınlanma hareketi, özgürlüğe ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapmıştır. Bununla birlikte, Aydınlanma’nın kuramda öngördükleriyle uygulama çelişmiştir. On sekizinci yüzyılın özellikle son çeyreğinde ortaya çıkmış olan Gotik romanlar, Aydınlanma hareketinin ürünü olan moderniteye karşı çıkmışlar ve onun yol açtığı tehlikelere dikkat çekmek istemişlerdir. Bu nedenle Gotik romanlar Aydınlanma karşıtı bir tutum benimsemişler ve Aydınlanma hareketinin eleştirisini yapmışlardır.

Anahtar Sözcükler
Aydınlanma, özgürlük, baskı, Gotik roman, eleştiri.

Çağdaş Dünya ve Türk Afiş Sanatı Bağlamında, Türk Afiş Ustası İhap Hulusi Görey’in Tamamlanmamış Afişlerine Bir Eleştirel Bakış

Journal Paper
A. Yaşar Serin, Ebru N. Sülün, M. Ertuğ Yavuz
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, Sayfa 113-129, 2006
Publication year: 2006

Öz

Bir fikrin,bir ürünün bir özelliğin geniş kitlelere tanıtımı için,reklamın çok
büyük önemi vardır. Reklam yapmanın farklı yöntem çaba ve türleri
gerekmektedir. En etkileyici reklam aracı olarak yıllar boyu değerini hiç
kaybetmeyen afiş’i sayabiliriz. En eski afişin Türkiye’de İzmirlEfes’te olduğunu
söyleyebiliriz.
Türkiye’de afiş sanatının öncüleri arasında, Osmanlı’dan Cumhuriyet
Türkiye’sine köprü olmuş afiş sanatçısı İhap Hulusi Görey’ sayabiliriz.
İhap Hulusi bir örnre onbine yakın afiş,karikatür,suluboya eser sığdırmış
ününü dünyanın birçok ülkesine ulaştırmış sanatçılanmızdan biridir.
İhap Hulusi Görey’in sağlığında tamamlayamadığı üç adet afişine ulaşmış
bulunuyoruz. Bu afişleri diğer yaptığı afişlerle bir geneııeme yaptığımızda
diğerleriyle aynı benzer özeııikler göstermektedir.

Anahtar sözcükler: afiş, reklam, efes, eser, el sanatı.