Filter by type:

Sort by year:

Necip Fazıl Kısakürek’in Bir Adam Yaratmak ve William Shakespeare’in Hamlet adlı Eserlerinde Ruh Çileleri

Journal Paper
M. Ertuğ YAVUZ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 265-280
Publication year: 2018

Necip Fazıl Kısakürek, şiir, tiyatro, fıkra, hikâye, makale, tarih, tenkit, biyografi türlerinde yazılar yazmıştır. Çok çeşitli eserleri ustalıkla veren bir yazar ve şair olduğu bilinen bir gerçektir. Necip Fazıl, aynı zamanda Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nin ilk önemli şairlerindendir. Tüm şiirleri Çile adlı eserinde toplanmıştır. Sağlığında dokuz defa basılan Çile şiir kitabı, her baskısında yeni şiirlerle zenginleştirilmiştir. ‘Çile’ kavramı, ‘eziyet, ıstırap ve azap’ gibi anlamların yanında tasavvufta da önemli bir kavramdır. William Shakespeare ise Batı dünyasının en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Necip Fazıl Doğuda; William Shakespeare de Batıda aynı insani çile ve ruh bunalımlarını yaşayıp, hissederek aynı mesajları evrensel olarak vermektedirler.

Necip Fazıl Kısakürek, William Shakespeare, Çile, Hamlet

Necip Fazıl Kisakürek's Creation of a Man and William Shakespeare's Hamlet Works' Soul Falls

Journal Paper
M. Ertuğ YAVUZ
Annals of Language and Literature Volume 2, Issue 2, 2018, PP 4-10
Publication year: 2018

Abstract

Necip Fazıl Üstad has written articles in poetry, theater, anecdote, story, article, history, critique, biography. We can only say that he is a writer and poet who looks at the kinds of works he gives and skillfully crafts a wide variety of products. Necip Fazıl is also the first important poets of the Republican Period. All his poems are collected in his work called Çile ‘suffering’. The poetry book, which has been published nine times in its health, has been enriched with new poems every print. The notion of ‘suffering’ is an important concept in Tasavvuft as well as its meanings like ‘torment, suffering and punishment’. William Shakespeare is regarded as one of the greatest poets of the Western world. Like Shakespeare’s Hamlet game, Necip Fazıl is in the East; William Shakespeare is living and experiencing the same human suffering and mood crises in the West, giving the same messages universally.

Keywords: Necip Fazıl Kısakürek, William Shakespeare, Suffering, Creating a Man, Hamlet.

Kut'ül Amare ve Yozgat'taki İngiliz Esirler

Conference
M. Ertuğ YAVUZ
III. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 3-5 Mayıs 2018
Publication year: 2018

Özet

Osmanlı Ordusunun Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. Öyle ki İngilizlerin, Türk tarih kitaplarından bile sildirecek kadar unutmak istediği hafızalara kazınacak bir zafer olma özelliği göstermektedir. Kimi tarihçiler, İngilizlerin 1781’de Amerika’daki Yorktown hezimetinden sonra en büyük yenilgiyi 29 Nisan 1916’da Irak’ın Kut’ül-Amare şehrinde aldıklarını savunur. Kuşkusuz İngilizler ve müttefiklerinin
Kut’ül-Amare’den önce Çanakkale’de yaşadığı hezimet, stratejik açıdan daha önemliydi. Dicle Nehri kıyısında Kut’ül-Amare şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan muharebe, kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınması başarasıyla sona erdi.
Osmanlı Devleti’nin Kut’ul Amare savaşı sonrasında birçok İngiliz askeri esir almıştır. Bu esirlerden bir kısmı Yozgat’a getirlmiştir. Kut’ül-Amare‘de Osmanlı askerlerine teslim olan İngiliz Esirler için Yozgat’a varmadan önce gerekli hazırlıkların yapıldığı anlaşılmaktadır. Esirler 30 Haziran 1916’da Yozgat’a varmıştır. Bu bilgileri bilgiler Kut’ül Amare’de esir düşen İngiliz Binbaşı E.W.C. SANDES’in günlüğünden de teyit etmek mümkündür. Yozgat’a gönderilenlerin yaklaşık 100 kişi oldukları göz önüne alındığında, bu konuda yapılacak bir çalışmayla esirlerin
neden Yozgata getirildikleri ve burada nasıl muamele gördüklerinin açığa çıkarılması mümkün olacaktır.
Bu çalışmayla Osmanlı Devleti’nin Kut’ül-Amare savaşı sonrasında esir aldığı İngiliz askerlerinin Yozgat’a gönderilmelerinin ve bunun nedenlerinin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Irak’ın Kut bölgesiyle
Yozgat arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen buranın esir kampı olarak kullanılmasındaki ana nedenlerin ortaya çıkarılması hem Yozgat, Türk ve İngiliz tarih, kültür ve edebiyat çalışmalarına ışık tutacaktır. Çalışmamızda verdiğimiz bilgiler İngiliz Binbaşı E.W.C. SANDES’in günlüğünden yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. Böylece Yozgat ile ilgili tarihteki bir küçük ancak önemli bir ayrıntının açığa çıkarılmasına çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kut’ül-Amare, Osmanlı İmparatorluğu, İngiliz Esirler, Yozgat, Savaş Çalışmaları

Bildiri Kitabı

Bildiri Özeti Kitabı

Orwell’s East and West Memories in his Burmese Days

Conference
M. Ertuğ Yavuz
IV. Uluslararası BAKEA (Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları) Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, 4-6 Ekim 2017
Publication year: 2017

Özet

George Orwell’s works bear a political tone. Burmese Days is not only a narrative of Burma’s, his East historical past, but a sociological document in which the cultural and social specificities of the country feature prominently. His escape into the jungle and his choice of this place as a setting for his play support his desire to reach sublimity, and his fantasies about his West concepts. My presentation will trace the markers of the sublime in his West and East memories through his use of landscape and also his criticism of imperialist politics.
Key words: Burmese Days, George Orwell, Politics, Sublimity,Orwell’s Esat and West memories.

Bildiri Özeti Kitabı

Bildiri Kitabı

George Orwell’ın Düşünceleri

Conference
M. Ertuğ Yavuz
III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü, 26-28 Ekim 2017
Publication year: 2017

ÖZ
George Orwell’in çalışmaları siyasi bir ton almaktadır. Burma Günleri, yalnızca Burma’nın tarihsel
geçmişinin bir anlatımı değil, aynı zamanda ülkenin kültürel ve sosyal özelliklerinin belirgin bir şekilde
bulunduğu bir sosyolojik belgedir. Vahşi ormana kaçışı ve bu mekânı O’nun oyununun bir senaryo ayarı
olarak seçmesi, kendi sırrına ve kutsal, orijinal Dünyasına ulaşma arzusunu destekler. Sunumum,
manzara ve Emperyalist politikayı eleştirmesiyle, gizli ve kutsal, kendine has Dünyası ve onun zihnini,
engin zekasını gösteren işaretleri izleyecektir.
Anahtar Kelimeler: George Orwell, Siyaset, Gizli ve Kutsal Dünya, Yücelik

George Orwell's World (George Orwell'in Dünyası)

Conference
M. Ertuğ Yavuz
1st International Symposium of Silkroad Academic Studies, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, 21-23 September 2017, Turkey
Publication year: 2017

George Orwell's East

Conference
M. Ertuğ YAVUZ
II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Publication year: 2017

Abstract

George Orwell’s works bear a political tone. Burmese Days is not only a narrative of Burma’s historical past, but
a sociological document in which the cultural and social specificities of the country feature prominently. His escape
into the jungle and his choice of this place as a setting for his play support his desire to reach sublimity. My
presentation will trace the markers of the sublime through his use of landscape and his criticism of imperialist
politics.

Keywords

Burmese Days, George Orwell, Politics, Sublimity

Jane Austen's Novels and Romantic Relations Between Sexes

Conference
M. Ertuğ Yavuz
24. British American Studies, West University of Timişoara, 15-17 Mayıs 2014, Romanya
Publication year: 2014

Teaching 'Love, Money and Marriage Issues' with Austen's Pride and Prejudice in Literature Classes

Journal Paper
M. Ertuğ Yavuz
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 0, Sayı 23 (2011)
Publication year: 2011

Öz
Bu çalışmada, Jane Austen’ın Gurur ve Önyargı romanındaki klasik İngiliz Edebiyatı ve modern okuyucu üzerindeki öğretimleri üzerinde durulmuştur. Austen bir kadın yazar olarak erkek ve kadın karakterlerinin ilişkilerini, yaşantılarını, genel dünya meseleleri olarak vermiştir. Bunlar değişik mekanları, zıt karakterleri, kullandıkları farklı dilleri ve en genel konular olarak; aşk, para, evlilik, sınıf ayrımlarını, bireysel acıları, kaderi vb. kapsayan genel, sosyal, dünya çapında konulardır. Yazar, kendi bireysel ev eğitiminden kazanımlarını, klasik eseri ve mükemmel bir roman yazım tekniğiyle ortaya koymuş, yalnızca kendinin de üyesi olduğu toprak sahibi İngiliz orta sınıfın temel değerlerini öğretmekle kalmamış, ele aldığı en temel insani konularla birlikte, günümüz yirmi birinci yüzyıl insanına bile birçok değer kazandırmıştır.

Anahtar Sözcükler
Roman, aşk, para, evlilik, kadın, erkek,

A Critical Review of Status and Functions of Art Education in Modern Education and Solutional Propopals

Journal Paper
A. Yaşar Serin, M. Ertuğ Yavuz
Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 1 (2010), Pages 385-390
Publication year: 2010

Abstract
In this article, it is stressed that modern art education should be approached by determining planned, programmed, logical, and completely scientific methods.
The functions and the status of art education is also examined in details in this essay. It is emphasized that education has a significant influence on individual behavioral variations and on society with its all components for forming national agreement, mutual support, sympathy, cooperation and unity. Art education’s responsibility of creating modern, dynamic, complete, rationalistic and new ideas in addition to its contemporary existence as an education of pleasure and impression is also stressed.

Key words
Art, Modern Education, Individual, Society, Changes, Arrangement.

Ondokuzuncu Yüzyıl Edebiyatı Ve Jane Austen’ın Romanlarındaki Feminist Motifler

Journal Paper
A. Güney, M. Ertuğ Yavuz
e-Journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 3, Article No: C0073, Pages 523-531.
Publication year: 2008

Öz
Bu çalışma, genel anlamda Jane Austen’in eserlerindeki feminist
bakış açısını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ondokuzuncu yüzyılın
ünlü romancısı Jane Austen kendi çağının kadınlarının gerçeklerini
göstermeye çalışmıştır. Austen’in bütün eserlerindeki ortak tema
ondokuzuncu yüzyıl İngilteresi’nin genel sosyal sınıf yapısı ve genç
kadınların evlilikleri ile ilgilidir. Jane Austen kendi adı altında
yazmış olan kadın romancıdır ve bu özelliği ile önemli bir feminist
özellik ortaya koyar. Yazar, okuyuculara kadınların düşüncelerini,
taleplerini ve davranışlarını anlatan altı roman bırakmıştır. Bu
çalışmada ayrıca ondokuzuncu yüzyıl edebiyat dünyasında meydana gelen
yeniliklerden de bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Jane Austen, 19.Yüzyıl Edebiyatı, Feminizm

Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında Bilim Adamı Yetiştirmenin Bilimsel Boyutu ve Analizi

Journal Paper
A. Yaşar Serin, M. Ertuğ Yavuz
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2008, Cilt 32, No 2, Sayfa 365-373
Publication year: 2008

Öz
Problem Durumu: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar (Resim Eğitimi Anabilim dalı) alanında derslere giren öğretim üyelerinin mesleklerini yürütürken yerine getirmek için gereken yükümlülükler, işlevselliğin temel sayıtlılarından mıdır? Böyle bir temellendirilebilmenin yapılabilmesi için, öğretim üyesinin, eğitim verdiği öğrenciye ne gibi katkı sağlamaktadır? Bu temel soru araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Bu sorunun çözümü sırasında, mesleki bilgileri dışında kendilerini yetiştirmeleri için, yaptıkları sanatsal- bilimsel etkinlikler eğitim ortamında ne gibi etkiler sağlar? Karşılaştığı sorunlar nelerdir?

Problem Cümle: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim dalına derse giren öğretim üyeleri ile, bu dersleri alan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve akademik çalışma düzeyleri nelerdir?

Araştırmanın Amacı: Bu çalışmada “hiçbir şey, soyutlanmış bir şekilde algılanmaz. (Pike, G., ve Selby, 1989:6-7) Bu araştırmaya benzer (Çetin, M.:1995 yapılmış olduğu”
Türkiye’de Üniversite Öğretim Üyesi Yetiştirilmesinin Plânlama Sorunları/1963-1995)”adlı araştırmada Türkiye’de plânlı dönemde öğretim üyesi gereksinimi ile öğretim üyesi yetiştirilmesi konusundaki sorunların incelenmesi amaçlanmıştır. (Çetin, 1995:16) Sonuçta; öğretim üyesinin yeterli altyapı bilgi birikiminin sağlanması ve öğrenciye yansıması olarak düşünülebilir.

Anahtar Sözcükler
Eğitim, öğretim, öğrenci, program, bildiri, veri.

Gotik Romanda Aydınlanma Karşıtlığı

Journal Paper
M. Ertu ğ Yavuz, Kubilay Geçikli
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2008, Cilt 32, No 1, Sayfa 171-188
Publication year: 2008

Öz
Aydınlanma Avrupa tarihinde özellikle on sekizinci yüzyıla damgasını vurmuş felsefi bir akımdır. Aklın kullanımını ve böylece önceden kabul edilmiş öğreti ve gelenekleri gözden geçirmeyi amaçlamış olan Aydınlanma hareketi, ön yargılarla ve doğaüstü olanla mücadele etmiştir. İnsanı merkez alan ve onun mutluluğunu hedefleyen Aydınlanma hareketi, özgürlüğe ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapmıştır. Bununla birlikte, Aydınlanma’nın kuramda öngördükleriyle uygulama çelişmiştir. On sekizinci yüzyılın özellikle son çeyreğinde ortaya çıkmış olan Gotik romanlar, Aydınlanma hareketinin ürünü olan moderniteye karşı çıkmışlar ve onun yol açtığı tehlikelere dikkat çekmek istemişlerdir. Bu nedenle Gotik romanlar Aydınlanma karşıtı bir tutum benimsemişler ve Aydınlanma hareketinin eleştirisini yapmışlardır.

Anahtar Sözcükler
Aydınlanma, özgürlük, baskı, Gotik roman, eleştiri.

Gotik Romanda Aydınlanma Karşıtlığı

Article
M. Ertuğ Yavuz
Çukurova Üniversitesi Türkoloji-Makale Bilgi Sistemi
Publication year: 2008

Öz
Aydınlanma Avrupa tarihinde özellikle on sekizinci yüzyıla damgasını vurmuş felsefi bir akımdır. Aklın kullanımını ve böylece önceden kabul edilmiş öğreti ve gelenekleri gözden geçirmeyi amaçlamış olan Aydınlanma hareketi, ön yargılarla ve doğaüstü olanla mücadele etmiştir. İnsanı merkez alan ve onun mutluluğunu hedefleyen Aydınlanma hareketi, özgürlüğe ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapmıştır. Bununla birlikte, Aydınlanma’nın kuramda öngördükleriyle uygulama çelişmiştir. On sekizinci yüzyılın özellikle son çeyreğinde ortaya çıkmış olan Gotik romanlar, Aydınlanma hareketinin ürünü olan moderniteye karşı çıkmışlar ve onun yol açtığı tehlikelere dikkat çekmek istemişlerdir. Bu nedenle Gotik romanlar Aydınlanma karşıtı bir tutum benimsemişler ve Aydınlanma hareketinin eleştirisini yapmışlardır.

Anahtar Sözcükler
Aydınlanma, özgürlük, baskı, Gotik roman, eleştiri.

Çağdaş Dünya ve Türk Afiş Sanatı Bağlamında, Türk Afiş Ustası İhap Hulusi Görey’in Tamamlanmamış Afişlerine Bir Eleştirel Bakış

Journal Paper
A. Yaşar Serin, Ebru N. Sülün, M. Ertuğ Yavuz
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, Sayfa 113-129, 2006
Publication year: 2006

Öz

Bir fikrin,bir ürünün bir özelliğin geniş kitlelere tanıtımı için,reklamın çok
büyük önemi vardır. Reklam yapmanın farklı yöntem çaba ve türleri
gerekmektedir. En etkileyici reklam aracı olarak yıllar boyu değerini hiç
kaybetmeyen afiş’i sayabiliriz. En eski afişin Türkiye’de İzmirlEfes’te olduğunu
söyleyebiliriz.
Türkiye’de afiş sanatının öncüleri arasında, Osmanlı’dan Cumhuriyet
Türkiye’sine köprü olmuş afiş sanatçısı İhap Hulusi Görey’ sayabiliriz.
İhap Hulusi bir örnre onbine yakın afiş,karikatür,suluboya eser sığdırmış
ününü dünyanın birçok ülkesine ulaştırmış sanatçılanmızdan biridir.
İhap Hulusi Görey’in sağlığında tamamlayamadığı üç adet afişine ulaşmış
bulunuyoruz. Bu afişleri diğer yaptığı afişlerle bir geneııeme yaptığımızda
diğerleriyle aynı benzer özeııikler göstermektedir.

Anahtar sözcükler: afiş, reklam, efes, eser, el sanatı.